ELAN

het enthousiasme waarmee je de dingen doet, ambitie, flair, bezieling, strijdlust, optimistische ijver, pit en animo.

EERSTELIJNS ZORG

Als huisarts behandelen wij patiënten van alle leeftijden, van baby's tot ouderen. In onze huisartsenpraktijk kunt u terecht voor allerhande klachten. Van fysieke klachten tot emotionele en psychische ondersteuning.
Als huisartsen streven wij ernaar om met de verschillende disciplines in de zorg samen te werken. Samen met andere gezondheidsmedewerkers (verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, specialisten,…)  overleggen wij om samen met u de beste zorg voor u te voorzien.

Baby with Stethoscope
Lending a Helping Hand

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT

Wij zorgen voor u bij allerhande acute problemen zoals infecties, orthopedische problemen, psychische problemen, hechtingen, bevriezen van huidletsels/wratjes. We staan ook in voor chronische zorg (zwangerschapsbegeleiding, diabetes, nierinsufficiëntie, hartgerelateerde problemen, palliatieve begeleiding) alsook preventieve zorg (bloedanalyse, verwijderen huidletsels, uitstrijkjes, vaccinaties, sportgeneeskunde, plaatsen van spiraaltjes).

RAADPLEGINGEN

Al onze raadplegingen zijn op afspraak. Om wachttijden voor de andere patiënten te voorkomen, vragen we om steeds 2 afspraken te boeken als u met 2 personen komt. Komt u voor een pre-operatief onderzoek, gelieve dan ook 2 slotjes na elkaar te boeken.

Het is normaal steeds mogelijk om de dag zelf nog een afspraak te krijgen. Indien er online geen slotje meer open staat en het is een dringend probleem, gelieve telefonisch contact op te nemen.

Wenst u een afspraak buiten onze consultatie-uren, kunt u steeds terecht op het nummer van de wachtdienst: 1733.
Voor levensbedreigende situaties; bel 112.

Blood Samples
download_edited_edited.png

HUISBEZOEKEN

Wij kunnen u de beste zorg verlenen op raadpleging, alle nodige materiaal is er voorhanden. Huisbezoeken zijn mogelijk voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten die in Assebroek wonen.

Vraag een huisbezoek bij voorkeur in de voormiddag telefonisch aan.

GMD

Indien u dit wenst, kunnen wij uw Globaal Medisch Dossier beheren. Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.
Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts. Het GMD is gratis en dient jaarlijks verlengd te worden.

Doctor's Desk
Birthmark

TARIEVEN

Wij zijn allen geconventioneerde huisartsen. Wij houden ons aan de tarieven die het RIZIV vooropstelt.
Wij maken gebruik van het eAttest. U dient uw getuigschrift niet meer eigenhandig aan de mutualiteit te overhandigen, dit gebeurt automatisch. Neem wel steeds een geldige eID of ISI+ kaart mee.
Sommige patiënten hebben recht op een derdebetalers-regeling. U dient dan enkel het REMgeld te betalen. De rest wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds verrekend. 

Voor onze veiligheid vragen wij u om zoveel mogelijk via Mobile Banking (applicatie van uw bank), Payconiq app of Bancontact te betalen.

ARTS KIEZEN

We proberen uw artsenkeuze te respecteren. Zeker bij het boeken van een niet-dringende afspraak is dit geen enkel probleem.
Maar er zijn ook praktische bezwaren: het werk moet tussen de artsen wat verdeeld worden en elke arts heeft ook nood aan vrije momenten in de week. Zeker op huisbezoek kan u een andere arts van ons team treffen. Geen nood, we wisselen belangrijke gegevens uit en hebben een gemeenschappelijk dossier zodat we u van de beste zorg kunnen voorzien.

Vaccinating A Child
Medical form with stethoscope

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het de arts daarom niet moeilijk en vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.