corona virus.jpg

UPDATE CORONAVIRUS

Maart 2020.

Toen werd alles anders.

Termen als quarantaine, lockdown, bubbels, mondmaskers behoorden plots tot ons dagelijks vocabularium. Afgelopen maanden vergden ongelooflijk veel moed, inspanningen, energie van ons allen. De (Westerse) gezondheidszorg werd geconfronteerd met zijn ergste crisis in de moderne geschiedenis. Ook wij als huisartsen werden en worden nog steeds geconfronteerd met heel wat onvoorziene uitdagingen tijdens deze pandemie. We doen ons best om deze uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. 

Het einde van de pandemie is voorlopig nog niet tastbaar.

Wij hebben ons als praktijk georganiseerd om jullie op een veilige manier te ontvangen. We kunnen jammer genoeg nog niet werken zoals vroeger en willen jullie benadrukken om de volgende regels in acht te nemen:

 • maak GEEN afspraak bij klachten van koorts, spierpijn,

neusloop,  keelpijn, plotse smaak- of geur-verlies...
dan BEL je naar de praktijk of vul je DIT FORMULIER in.

 • draag ALTIJD een MONDMASKER als je naar de praktijk komt

 • kom met MAXIMUM 1 begeleider

 

Het blijft echter ontzettend belangrijk om nieuwe uitbraken te voorkomen en zo een nieuwe golf te vermijden. Wij volgen dagelijks de richtlijnen op van Sciensano. Dit gerenommeerd wetenschappelijke instituut loodst ons door de crisis heen.

https://www.sciensano.be/nl

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Ook adviseren we onze patiënten de CoronAlert App te installeren, dit zou ons moeten helpen om hoog risico contacten te identificeren.

Een overzichtelijke samenvatting van wat je als patiënt allemaal moet doen en weten vind je hier:

PATIËNTENFOLDER

https://www.testcovidnwvl.be/nl/

Stop de verspreiding

 1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent.

 2. Was vaak je handen met water en zeep.

 3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.

 4. Beperk je fysieke sociale contacten. Spreek zo nodig buiten af.

 5. Draag een mondmasker op drukke openbare plaatsen.

Nieuwste teststrategie update 25/01/21

Vanaf 23/11 kunnen mensen die een hoog risico-contact hadden opnieuw getest worden. De labo's hebben hun testcapaciteit opnieuw kunnen verhogen en de wachttijden zijn weggewerkt.

Dit wil zeggen dat als je een hoog risico-contact* had met iemand die 2 dagen (of minder) na jullie contact positief testte, je gedurende 10 dagen in quarantaine moet.

De quarantaine kan verkort worden door je tweemaal te laten testen: kort na contact (dwz minder dan 72u na het contact) en op dag 7. Zijn de 2 tests negatief, dan mag je de quarantaine verlaten. Het is wel belangrijk om tot 14 dagen na het hoog risico-contact zeer goed op te letten want sommige patiënten krijgen pas later symptomen, tot 14 dagen na het contact. Slechts in grote uitzondering krijgt men nog later symptomen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Had je een hoog risico-contact, zal die persoon jouw naam doorgeven aan de contact tracing. Je zal dan opgebeld worden door het callcenter (02 214 19 19). Zij geven jou een nummer (de zogenaamde CTP Code), met deze code kun je een afspraak boeken in het Testcentrum. Voor regio Brugge bevindt deze zich in de sporthal in Daverlo, Assebroek. Je afspraak boek je op https://www.testcovidnwvl.be/nl/. Je quarantaine attest wordt normaal aangemaakt door de contact tracing. Liep er daar iets mis, kan je hem hier aanmaken: quarantaine.info-coronavirus.be/De huisarts dien je hiervoor niet te contacteren.

Het resultaat kan je raadplegen via de CoronAlert App of via Cozo.be (stappenplan)

 

*Meer info over wat een hoog risico-contact is vind je hier.

Covidpost

Om in deze tijden van opnieuw stijgende infecties alle patiënten goed van dienst te zijn hebben we sinds kort een eigen Covidpost. Daar kunnen we zelf patiënten zien met symptomen die passen bij covid. Eventueel kunnen we ook een test of sneltest afnemen om covid te bevestigen/uitsluiten. Let wel op, sneltesten hebben slechts een beperkte plaats en zijn niet voor alle patiënten geschikt.

covidpost.png

De covidpost bevindt zich hierEen afspraak daar kun je krijgen door te bellen of DIT FORMULIER in te vullen.

Vaccinatie

Wat houdt de huidige vaccinstrategie in voor u als patiënt

Elke burger zal vroeg of laat een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. Deze uitnodigingen worden vanuit een centraal bureau gedelegeerd en verstuurd door de verschillende mutualiteiten. Voor mensen zonder mutualiteit wordt er nog voor een oplossing gezorgd, maar deze is tot op heden nog niet gekend.

Meer info over het nut en de veiligheid van de vaccins vind je hier.

Wanneer je die uitnodiging zal krijgen, dat hangt af van je profiel.  Zogenaamde risicogroepen en 65+'ers kunnen deze uitnodiging verwachten vanaf maart, mensen met zogenaamde essentiële beroepen kunnen een uitnodiging verwachten vanaf april. De rest van de bevolking kan deze verwachten vanaf juni. Meer info over de vaccinatiestrategie vind je hier.

Zelf als burger/patiënt dien je niets te doen. Er zal u een uitnodiging toegestuurd worden, volgens de categorie waarin je behoort. Wij als huisartsen worden gevraagd om de mensen die tot de risicogroepen behoren te signaleren. (Dezelfde vraag wordt ook gesteld aan de ziekenfondsen en de stichting kankerregistratie.) De risicogroepen zijn: 

     Patiënten van 45 tot 64 jaar met:  

 • chronische luchtwegaandoeningen 

 • chronische hart- en vaatziekten 

 • chronische neurologische aandoeningen 

 • dementie 

 • kanker

 • obesitas

 • diabetes 

 • verhoogde bloeddruk

 

Meer info vind je op volgende websites: https://www.laatjevaccineren.be 

        https://www.info-coronavirus.be

Indien je twijfels hebt over jullie registratie als risicopatiënt kan je dit formulier invullen.

    Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische nierziekten 

 • chronische leverziekten 

 • hematologische kankers

 • syndroom van Down 

 • transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst) 

 • verstoord immuunsysteem (na advies van specialist)

 • hiv 

 • zeldzame aandoeningen (na advies van specialist)

 

Bronopsporing

Contactonderzoek en testing

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek.

Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts?  Blijf dan meteen thuis en bel je huisarts. Na een korte telefonische raadpleging zullen wij je doorverwijzen naar het triagecentrum, spoedgevallen of toch onderzoeken op ons kabinet. Daar zul je getest worden en dien je thuis te blijven tot het resultaat gekend is (momenteel duurt dit 24-36 uur)

Wanneer je positief test, start het contactonderzoek. Je wordt dan opgebeld door een callcentrum. Zij zullen (anoniem) jouw recente nauwe contacten opsporen. Die personen worden vervolgens ook telefonisch gecontacteerd en getest... Die contactpersonen krijgen niet te horen wie de besmette persoon is.

Je vindt meer info in dit filmpje.  Lees gerust ook de folder na.

Ook patiënten die uit het buitenland komen moet een formulier invullen zodat ze eventueel getest kunnen worden, meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/

Ook kan de CoronAlert App helpen om hoogrisico contacten op te sporen. Deze app werd door verschillende kenners onderzocht op zijn privacy en werd veilig bevonden. Indien voldoende mensen deze geïnstalleerd hebben en gebruiken, zou dit een ondersteuning kunnen zijn voor de contactopsporing.

Ondanks het uitbreiden van de testcapaciteit is het niet zo dat iedereen momenteel zonder meer getest kan worden. Er zal dus geen test uitgevoerd worden, enkel en alleen omdat je het wil. Er is steeds een medische of juridische reden voor nodig.

Wat betreft het bepalen van antistoffen in het bloed om na te gaan of men een infectie heeft doorgemaakt willen we er op wijzen dat dit voorlopig niet aan de orde is. Bij doormaken van de ziekte weet men niet of er antistoffen worden aangemaakt. Indien er antistoffen aanwezig zijn, dan weten we niet of dit voldoende bescherming biedt, wij raden het onze patiënten dus niet aan deze standaard te bepalen.

Reizen

op reis in het buitenland

Het sterk wisselende advies van de FOD buitenlandse zaken noodzaakt ons u aan te raden de wetenschappelijke richtlijnen inzake buitenlandse reizen te volgen:

 • code GROEN: Geen probleem. Ga rustig op reis maar houd wel alle veiligheidsadviezen in acht (handen wassen, afstand houden, niet in grote groepen samenkomen, mondmasker dragen op drukke plaatsen).

 • Code ORANJE: Stel uw reis uit of annuleer indien mogelijk. 

 • Code ROOD: Vertrek niet op vakantie naar deze gebieden! Indien u terugkomt uit deze gebieden moet u getest worden. Ook dient u verplicht in quarantaine te gaan (onafhankelijk van het testresultaat). Een afspraak om u te laten testen maak je zelf, via testcovidnwvl.be een quarantaine attest kun je hier aanmaken.

Om een actuele status van de codes na te gaan, kunt u de lijst raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Voorlopig geld een reisverbod naar alle landen. Voorlopig is het advies vrij eenvoudig: ga NIET op reis, tenzij het echt nodig is. Elke gebied is te beschouwen als zone rood.
Elk land kan andere regels hebben. Check de regels op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen of op de website van de Europese Unie.

Voorlopig is het reisadvies vrij eenvoudig:

"Ga NIET op reis. Ga NIET naar het buitenland, tenzij u niet anders kan."
 

Indien een reis naar het buitenland essentieel is, vul je 'een verklaring op eer in.' Wij als huisartsen hebben hier geen plaats in. We zullen deze dus ook niet bevestigen of ontkrachten.

meer info kan je hier vinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

TRIAGECENTRUM

Om alle patiënten op een veilige manier te kunnen behandelen vragen we iedereen
om met COVID-symptomen niet naar de praktijk te komen maar ons te bellen.
Zo nodig maken wij dan een afspraak voor u in het triagecentrum.
Op eigen initiatief kunt u zich daar enkel aanmelden als je een CTP-Code hebt in het kader van contact opsporing. 
Daar werken collega-huisartsen en verpleegkundigen met voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal en zijn ze volledig uitgerust om u in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te behandelen.

Het testcentrum bevindt zich in de sporthal Daverlo, Assebroek. Uitzonderlijk zal je doorverwezen worden naar de triagecontainers naast de huisartsenwachtpost in AZ St Jan.